Archive for decembrie 2011

Denn es ist uns ein Kind geboren!

24 decembrie 2011

Am dorit să vă ofer un cadou muzical, această superbă piesă de Händel în limba germană, din păcate mai toate înregistrările pe care le-am găsit sunt interpretate într-un tempo atât de lent, încât bucuria este numai sugerată.

Deci, bucuraţi-vă alături de mine:  Căci un Copil ni s-a născut, un  fiu ni s-a dat!

Iar pentru cei care vreţi neapărat, aici în limba germană:

Good News for South Asia’s Ganglords

21 decembrie 2011

Good News for South Asia’s Ganglords

 

As part of the program, these missionaries performed a cultural dance for the inmates.

     An audience of 2,500 prisoners listened

     as missionaries shared the Good News.

 

Many inmates were touched by the message and afterward prayed to the Lord.

SOUTH ASIA – 25 Gospel for Asia-supported missionaries brought a message of peace to 2,500 prisoners in a South Asian high-security prison.

The outreach event centered on Matthew 5:9, “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.” GFA regional leaders communicated to their audience of convicts, including high-profile ganglords, that all peace originates from a relationship with the living God. As one leader explained, “Peace with God, peace within our hearts and peace with one another begins with inviting the living God into our hearts.” Prisoners and guards responded positively to the message.

The program also included prayer and worship music. At the end of the day, the team of missionaries distributed 50 New Testaments and 63 Christian books. The outreach blessed both the prisoners and the missionaries.

The missionaries ask for prayer for all the inmates and officials, that they will read the literature and it will move them to turn their hearts toward the Prince of Peace.

source: hier

Colind – Gabi Ilut

21 decembrie 2011

Zac Poonen – Diferenţa dintre cunoştinţă şi înţelepciune

21 decembrie 2011

Cuvântul Săptămânal Decembrie 2011 (1)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

 

Diferenţa dintre cunoştinţă şi înţelepciune

Zac Poonen

 

În Psalmul 34:11, David spune: „Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.” Nu este deloc o sarcină uşoară să-I înveţi pe oameni frica de Dumnezeu. Este mult mai uşor să-i înveţi cum să analizeze epistolele către Romani şi Efeseni! Dacă e să-i învăţăm pe alţii frica de Dumnezeu, trebuie ca mai întâi noi înşine să ne temem de El. Frica de Domnul este începutul înţelepciunii. Un om care se teme de Dumnezeu poate să-şi înveţe adunarea mult mai bine decât un om care doar cunoaşte Biblia. Aceia care nu se tem de Dumnezeu nu pot să transmită decât cunoştinţă, iar nu înţelepciune. Cunoştinţa îl face pe om să fie mândru – aşa cum citim în 1 Corinteni 8:1. Dar înţelepciunea îl face pe om să fie matur şi îl învaţă cum să aplice cunoaşterea la problemele vieţii de zi cu zi. Numai oamenii cu înţelepciune pot zidi biserica lui Isus Hristos.

Frica de Domnul este ABC-ul vieţii creştine. Dacă nu ţi-ai făcut adunarea să înţeleagă mai întâi de toate frica de Domnul, atunci ai eşuat în sarcina ta fundamentală, oricât de mult i-ai învăţa alte subiecte. Eşti ca un profesor care încearcă să-i înveţe pe elevi geografie şi istorie înainte ca ei să poată măcar citi! Niciun profesor din lume nu face această greşeală.

A învăţa frica de Domnul este ca şi cum ai învăţa să citeşti. Dar majoritatea bătrânilor din biserici nu-şi învaţă adunarea ca, înainte de toate, să se teamă de Domnul. Iată dovada că fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi în generaţia lor decât fiii luminii.

Permiteţi-mi să pun o întrebare acelora dintre voi care aţi absolvit un seminar. Aţi învăţat acolo frica de Domnul, sau aţi obţinut doar o diplomă de absolvire? Să vă pun o altă întrebare: De ce aţi mers la acel seminar? Ca să obţineţi o slujbă sau ca să învăţaţi frica de Dumnezeu? De ce aţi ales un anume seminar din mai multe? Oare pentru că era unul de prestigiu? Şi aţi optat pentru el, chiar dacă ştiaţi că nu este evanghelic în doctrină, ci liberal? Vi-L puteţi imagina pe Isus trimiţându-Şi ucenicii la astfel de seminarii ca să-i pregătească pentru slujirea Lui? Câţi dintre voi puteţi spune că aţi ales un seminar ca să învăţaţi frica de Dumnezeu? Probabil niciunul. Nu este acesta un lucru tragic? Ştiu că în India mulţi oameni intră într-o şcoală biblică numai ca prim pas de a ajunge în Statele Unite ca să facă bani. Alţii aplică la şcoli Biblice direct în America pentru a se stabili acolo. Cum ar putea astfel de oameni să-L slujească vreodată pe Domnul? Poţi recunoaşte astăzi că ai intrat într-o şcoală biblică având motive greşite? Dacă eşti dispus să fii sincer, atunci există o mare nădejde pentru tine – căci Dumnezeu îi iubeşte pe oamenii sinceri. Acum, asigură-te că îi vei avertiza pe alţii să nu repete greşeala ta. Învaţă-i înainte de toate frica de Domnul. Copiii noştri nu trebuie să repete greşelile făcute de noi.

În Proverbe 24:3,4, ni se spune că prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin ştiinţă se umplu cămările ei cu multe lucruri de preţ. Observaţi aici contrastul dintre înţelepciune şi cunoaştere. Nu subapreciez cunoaşterea Bibliei. Chiar deloc. Am petrecut mai mult de 40 de ani studiind Biblia şi eu cred că o cunosc la fel de bine ca oricine altcineva.

Dar ceea ce caut cel mai mult este înţelepciunea. Dragostea Divină este cel mai extraordinar lucru din lume. Dar dragostea Divină este întotdeauna călăuzită de înţelepciunea Divină. Dragostea fără înţelepciune este periculoasă.

Dragostea se poate asemăna cu benzina din rezervorul unui autobuz şi Înţelepciunea cu şoferul autobuzului. În mod sigur că ai nevoie de dragoste ca să-ţi conduci adunarea înainte. Dar, ca să decizi pe care drum s-o duci, îţi trebuie înţelepciune.

Înţelepciunea este fundamentală. Este posibil să obţii 100% la cunoaşterea Bibliei şi zero la înţelepciune! Ai fi ca un elev care obţine 100% la pregătirea fizică, dar zero la matematică. Ar fi fost mai bine să obţină 100% la matematică şi zero la pregătirea fizică; pentru că, în cele din urmă, matematica este mai importantă decât pregătirea fizică. Şi, în cele din urmă, înţelepciunea este mai importantă decât cunoaşterea. Am văzut că ştiinţa umple cămările. Cunoaşterea este ca mobilierul – scaune, mese şi paturi – pe care-l punem în încăperile noastre. Deci, dacă ai cunoaştere fără înţelepciune, eşti ca un om care-şi aranjează toată mobila lui scumpă pe o bucată goală de teren! Sunt acolo multe mese şi canapele scumpe.

Singurul lucru care lipseşte este casa! Vă puteţi imagina cu uşurinţă că un asemenea om va fi de râsul tuturor celor din jur. Dar această situaţie ilustrează exact ceea ce vedem noi astăzi printre majoritatea liderilor şi predicatorilor din creştinism. Ei au cunoaştere, dar nu au înţelepciune – deoarece ei nu se tem de Dumnezeu.

De-abia dacă auzim în aceste zile pe vreun predicator predicând despre frica de Domnul. Şi tocmai de aceea cei mai mulţi credincioşi nu sunt înţelepţi şi au atât de multe temeri.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal”

du-te la: http://www.cfcindia.com/romanian/

 

Corul Cantorum, dirijor Costi Neiconi

20 decembrie 2011

 

 

Thanks – Marshall Hall

19 decembrie 2011

Convenţia penticostalilor români din Australia şi Noua Zeelandă

19 decembrie 2011

Între 6 – 10 ianuarie 2012, românii din Australia si Noua Zeelandă vor sărbători cea de a zecea Convenţie.

Pentru detalii:

http://www.graceromanianchristianchurch.com/grace-romanian-christian.html

Zac Poonen: Satan are putere asupra celor care nu iartă

8 decembrie 2011

Cuvântul Săptămânal Noiembrie 2011 (4)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Satan are putere asupra celor care nu iartă

Zac Poonen

Citim în Apocalipsa 9:1-11: „Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii Adâncului, şi a deschis fântâna Adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pământ. Şi li s-a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii, care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpiei, când înţeapă pe un om. În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi, care păreau de aur. Feţele lor semănau cu nişte feţe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie, şi dinţii lor erau ca dinţii de lei. Aveau nişte platoşe ca nişte platoşe de fier; şi vuietul, pe care-l făceau aripile lor, era ca vuietul unor care trase de mulţi cai, care se aruncă la luptă. Aveau nişte cozi ca de scorpii, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea, pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul Adâncului, care pe evreieşte se cheamă Abadon iar pe greceşte Apolion.”

În mod evident, steaua este un înger căzut, cel mai probabil Satan. Acestui înger căzut i s-a dat cheia adâncului fără fund unde Dumnezeu i-a închis pe unii demoni (aşa cum citim în Petru 3:19). Nu toţi demonii sunt acolo. Cei mai mulţi sunt liberi să hălăduiască pe pământ. Vă amintiţi de omul posedat de o legiune de demoni pe care l-a întâlnit Isus? Demonii din acel om l-au implorat pe Isus să nu-i trimită în adâncul fără fund. Isus le-a ascultat cererea şi i-a trimis în cei 2000 de porci care s-au aruncat în mare. Dar, într-o zi, adâncul fără fund va fi deschis; şi demonii care sunt închişi acolo vor fi eliberaţi pe faţa pământului.

Aceasta face parte din judecata pe care Dumnezeu urmează s-o aducă pe faţa acestui pământ, ca şi cum Domnul ar spune oamenilor: „Aţi dorit să urmaţi sfatul diavolului. Aţi dorit să vă supuneţi mai degrabă cuvintelor diavolului decât cuvintelor Mele. Foarte bine. Ia uitaţi-i pe toţi prietenii care urmează să vă viziteze acum, toată şleahta din adâncul fără fund”. Este ceea ce vedem aici.

Fumul adâncului este plin de murdăria şi putoarea spiritelor necurate. Lăcustele sunt duhurile rele cărora li se dă putere să otrăvească minţile oamenilor şi să le chinuiască, la fel cum scorpionii pământului au putere să otrăvească trupurile oamenilor. Tortura făcută de aceşti demoni va fi atât de groaznică, încât mulţi oameni vor dori să moară, dar nu vor fi în stare nici măcar să se sinucidă!!

Descrierea demonilor este înfricoşătoare – feţe îngrozitoare, păr zburlit ca cel al femeilor nebune şi dinţi de leu – toate ilustraţiile ca să ne arate cât de groaznic va fi pentru cei care vor fi chinuiţi de aceşti demoni. Dar sunt lăsaţi să-i chinuie pe oameni numai cinci luni. De ce numai cinci luni? Pentru că Dumnezeu este milostiv.

În Matei 18:23-35, Isus a spus povestea unui om căruia i s-a iertat de către un rege o datorie de 40 de milioane de lei, dar care, la rândul lui, nu a putut să-i ierte celui de-o teapă cu el o sumă neînsemnată de doar patruzeci de lei. Acest om nemilos l-a prins pe omul de-o teapă cu el de gât şi i-a spus: „Plăteşte-mi”. Şi când împăratul a auzit una ca asta s-a mâniat şi l-a dat pe acel slujitor nemilos pe mâna chinuitorilor. Acei chinuitori îi simbolizează pe demonii cărora li se permite să-i chinuie astăzi pe credincioşii nemiloşi. Căci Isus a spus: „Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său” (versetul 35).

Acesta este un lucru serios şi eu nu doresc sângele nimănui pe mâinile mele. Dacă tu, care citeşti acest mesaj (fie că-ţi zici credincios sau botezat în Duhul sau oricum altcumva), ai şi numai o persoană pe care n-ai iertat-o, oriunde ar fi ea în lumea asta, vreau să te avertizez că (nu contează de cât de mult timp te consideri „credincios”), în mod sigur, nu vei intra în împărăţia lui Dumnezeu. Când va veni Isus, categoric nu vei fi luat. În schimb, vei fi dat pe mâna acelor demoni care au muşcătura unei scorpii. Pentru mine, acest lucru este clar ca lumina zilei pentru că eu cred cuvintele Domnului Isus. Omul care afost dat pe mâna chinuitorilor era un om care odată fusese iertat. Dar stăpânul şi-a retras acea iertare pentru că el nu ar fi iertat la rândul lui pe altcineva. Dumnezeu nu va ezita să-l dea pe mâna demonilor pe un asemenea om. De aceea te-aş ruga serios: „Scapă de amărăciunea ta (Veninul tău). Iartă de bunăvoie pe toată lumea. Tatăl tău ceresc nu te va ierta dacă există şi numai o fiinţă umană pe faţa pământului pe care tu să nu fii iertat-o.”

Numele îngerului adâncului fără fund este Abadon sau Apolion, care înseamnă „Distrugător”. El descrie, într-un cuvânt, planul lui Satan cu omul – să-l distrugă cu pofta sau cu o atitudine neiertătoare.

Isus a vorbit despre scorpioni, în Luca 10:19, pentru a simboliza puterile întunericului. El le-a spus ucenicilor: „Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii”. Demonii pot face rău numai acelora care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunte. Spiritual vorbind, nu poţi avea acea pecete pe frunte dacă nu i-ai iertat pe ceilalţi.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa:

romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal”

du-te la: http://www.cfcindia.com/romanian/