Zac Poonen: Satan are putere asupra celor care nu iartă

by

Cuvântul Săptămânal Noiembrie 2011 (4)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

————————————————————

Satan are putere asupra celor care nu iartă

Zac Poonen

Citim în Apocalipsa 9:1-11: „Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii Adâncului, şi a deschis fântâna Adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pământ. Şi li s-a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii, care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpiei, când înţeapă pe un om. În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei. Lăcustele acelea semănau cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi, care păreau de aur. Feţele lor semănau cu nişte feţe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie, şi dinţii lor erau ca dinţii de lei. Aveau nişte platoşe ca nişte platoşe de fier; şi vuietul, pe care-l făceau aripile lor, era ca vuietul unor care trase de mulţi cai, care se aruncă la luptă. Aveau nişte cozi ca de scorpii, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea, pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul Adâncului, care pe evreieşte se cheamă Abadon iar pe greceşte Apolion.”

În mod evident, steaua este un înger căzut, cel mai probabil Satan. Acestui înger căzut i s-a dat cheia adâncului fără fund unde Dumnezeu i-a închis pe unii demoni (aşa cum citim în Petru 3:19). Nu toţi demonii sunt acolo. Cei mai mulţi sunt liberi să hălăduiască pe pământ. Vă amintiţi de omul posedat de o legiune de demoni pe care l-a întâlnit Isus? Demonii din acel om l-au implorat pe Isus să nu-i trimită în adâncul fără fund. Isus le-a ascultat cererea şi i-a trimis în cei 2000 de porci care s-au aruncat în mare. Dar, într-o zi, adâncul fără fund va fi deschis; şi demonii care sunt închişi acolo vor fi eliberaţi pe faţa pământului.

Aceasta face parte din judecata pe care Dumnezeu urmează s-o aducă pe faţa acestui pământ, ca şi cum Domnul ar spune oamenilor: „Aţi dorit să urmaţi sfatul diavolului. Aţi dorit să vă supuneţi mai degrabă cuvintelor diavolului decât cuvintelor Mele. Foarte bine. Ia uitaţi-i pe toţi prietenii care urmează să vă viziteze acum, toată şleahta din adâncul fără fund”. Este ceea ce vedem aici.

Fumul adâncului este plin de murdăria şi putoarea spiritelor necurate. Lăcustele sunt duhurile rele cărora li se dă putere să otrăvească minţile oamenilor şi să le chinuiască, la fel cum scorpionii pământului au putere să otrăvească trupurile oamenilor. Tortura făcută de aceşti demoni va fi atât de groaznică, încât mulţi oameni vor dori să moară, dar nu vor fi în stare nici măcar să se sinucidă!!

Descrierea demonilor este înfricoşătoare – feţe îngrozitoare, păr zburlit ca cel al femeilor nebune şi dinţi de leu – toate ilustraţiile ca să ne arate cât de groaznic va fi pentru cei care vor fi chinuiţi de aceşti demoni. Dar sunt lăsaţi să-i chinuie pe oameni numai cinci luni. De ce numai cinci luni? Pentru că Dumnezeu este milostiv.

În Matei 18:23-35, Isus a spus povestea unui om căruia i s-a iertat de către un rege o datorie de 40 de milioane de lei, dar care, la rândul lui, nu a putut să-i ierte celui de-o teapă cu el o sumă neînsemnată de doar patruzeci de lei. Acest om nemilos l-a prins pe omul de-o teapă cu el de gât şi i-a spus: „Plăteşte-mi”. Şi când împăratul a auzit una ca asta s-a mâniat şi l-a dat pe acel slujitor nemilos pe mâna chinuitorilor. Acei chinuitori îi simbolizează pe demonii cărora li se permite să-i chinuie astăzi pe credincioşii nemiloşi. Căci Isus a spus: „Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său” (versetul 35).

Acesta este un lucru serios şi eu nu doresc sângele nimănui pe mâinile mele. Dacă tu, care citeşti acest mesaj (fie că-ţi zici credincios sau botezat în Duhul sau oricum altcumva), ai şi numai o persoană pe care n-ai iertat-o, oriunde ar fi ea în lumea asta, vreau să te avertizez că (nu contează de cât de mult timp te consideri „credincios”), în mod sigur, nu vei intra în împărăţia lui Dumnezeu. Când va veni Isus, categoric nu vei fi luat. În schimb, vei fi dat pe mâna acelor demoni care au muşcătura unei scorpii. Pentru mine, acest lucru este clar ca lumina zilei pentru că eu cred cuvintele Domnului Isus. Omul care afost dat pe mâna chinuitorilor era un om care odată fusese iertat. Dar stăpânul şi-a retras acea iertare pentru că el nu ar fi iertat la rândul lui pe altcineva. Dumnezeu nu va ezita să-l dea pe mâna demonilor pe un asemenea om. De aceea te-aş ruga serios: „Scapă de amărăciunea ta (Veninul tău). Iartă de bunăvoie pe toată lumea. Tatăl tău ceresc nu te va ierta dacă există şi numai o fiinţă umană pe faţa pământului pe care tu să nu fii iertat-o.”

Numele îngerului adâncului fără fund este Abadon sau Apolion, care înseamnă „Distrugător”. El descrie, într-un cuvânt, planul lui Satan cu omul – să-l distrugă cu pofta sau cu o atitudine neiertătoare.

Isus a vorbit despre scorpioni, în Luca 10:19, pentru a simboliza puterile întunericului. El le-a spus ucenicilor: „Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii”. Demonii pot face rău numai acelora care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunte. Spiritual vorbind, nu poţi avea acea pecete pe frunte dacă nu i-ai iertat pe ceilalţi.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

————————————————————

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa:

romanian@cfcindia.com

————————————————————

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare “Cuvântul Săptămânal”

du-te la: http://www.cfcindia.com/romanian/

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: