Archive for ianuarie 2012

Zac Poonen – În dragostea lui pentru tine, Dumnezeu îţi planifică tăcut viaţa

16 ianuarie 2012

Cuvântul Săptămânal, Ianuarie 2012 (2)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

––––––––––––––––––––

În dragostea lui pentru tine, Dumnezeu îţi planifică tăcut viaţa

Zac Poonen

De la un capăt la celălalt al istoriei poporului Israel, Dumnezeu a căutat să le întipărească în minte natura îndurătoare a dragostei Lui. El i-a iubit cu o iubire veşnică (Ieremia 31:3; Deuteronomul 4:37).

Le-a făcut cunoscut că răspunsul pe care îl aştepta era, în schimb, dragostea lor (Deuteronomul 6:5). Dar ei erau la fel ca noi. Puneau deseori la îndoială dragostea Lui. Şi totuşi, Dumnezeu a continuat să-i iubească. Când ei s-au plâns că îi uitase, El le-a răspuns în acele cuvinte delicate din Isaia 49:15: „Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip.” O mamă poate că nu se gândeşte tot timpul la copiii ei deja mari; dar, dacă are un copil la sân, de-abia dacă există vreun moment al zilei în care gândurile ei să nu fie la acel copil. Când merge seara la culcare, ultimul ei gând este la copilul care doarme lângă ea. Dacă se trezeşte în mijlocul nopţii, se uită din nou la copilul ei, să vadă dacă totul este în regulă. Când se trezeşte în cele din urmă dimineaţa, primul ei gând este iarăşi la copilul pe care-l alăptează. Aşa este grija unei mame pentru micuţul ei. Chiar aşa, spune Dumnezeu, se îngrijeşte şi El de ai Lui.

Cartea lui Osea accentuează de asemenea acest adevăr. Experienţa dureroasă prin care a trecut Osea în viaţa lui personală a fost o pildă a atitudinii lui Dumnezeu faţă de Israel. Dragostea lui, ne spune ea, îndură, aşa cum îndură cea a unui soţ credincios pentru o soţie necredincioasă. Domnul a pus şi Cântarea Cântărilor în Biblie ca să ilustreze acest adevăr extraordinar al credincioşiei Iubitului divin pentru mireasa Lui rătăcitoare.

Credinţa noastră are nevoie să fie puternic întemeiată pe acest fapt – că toate tratamentele pe care ni le aplică Dumnezeu sunt bazate pe dragostea Lui. Cuvintele: „El va tăcea în dragostea Lui”, din Ţefania 3:17, au fost interpretate: „În dragostea Lui, El îţi planifică tăcut viaţa.” Conştientizăm noi oare că fiecare singur lucru pe care-l permite Dumnezeu să pătrundă în vieţile noastre vine dintr-o inimă care face pentru noi planuri pornite din dragoste? Fiecare încercare şi problemă ivite în viaţa ta şi a mea au fost planificate pentru binele nostru fundamenatal. Când El ne ruinează planurile, este pentru ca să ne împiedice să nu pierdem realizarea celui mai bun plan pregătit de El pentru noi. Pe pământ fiind, poate că nu suntem capabili să înţelegem totul pe deplin. Dar, dacă recunoaştem că nu există alte cauze secundare şi că totul vine din mâinile unui Dumnezeu iubitor, acest gând va îndepărta toate grijile, fricile şi gândurile chinuitoare care ne sâcâie în mod normal. Aceste frământări şi griji apar în mintea credincioşilor tocmai pentru că ei nu sunt puternic întemeiaţi pe acest adevăr şi rămân străini de „pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere” şi de „bucuria negrăită şi strălucită” despre care vorbeşte Biblia.

Lucrarea Domnului Isus Hristos a fost foarte adesea una de corectare a concepţiilor false pe care tocmai oamenii religioşi ai timpului Său, deşi instruiţi în scripturile Vechiului Testament, le aveau despre Dumnezeul lor. Tot ce era legat de Isus: vindecările Lui, cuvintele Lui blânde pentru cei îndureraţi, chemarea Lui iubitoare adresată celor împovăraţi de păcat, răbdarea Lui cu ucenicii Săi şi, în final, moartea Lui pe Cruce, toate acestea au arătat natura iubitoare a inimii lui Dumnezeu. Cât de adesea nu i-a făcut pe ucenicii Săi să înţeleagă că Tatăl lor ceresc îi iubea şi se îngrijea de fiecare nevoie a lor! De câte ori nu i-a mustrat Isus pentru că se îndoiau de Tatăl lor! Dacă părinţii pământeşti ştiu cum să se îngrijească de copiii lor, cu cât mai mult nu va avea grijă de ei Tatăl lor ceresc iubitor (Matei 7:9-11). Pilda fiului risipitor a urmărit să le arate, de asemenea, extraordinara dragoste iertătoare a lui Dumnezeu faţă de copiii lui rătăciţi, răzvrătiţi. Printr-o logică irezistibilă, prin pilde şi prin exemplul personal, Isus a căutat să corecteze concepţiile greşite pe care generaţia Lui le avea despre Dumnezeu. În rugăciunea Sa finală, înainte să meargă la cruce, El S-a rugat ca lumea să poată cunoaşte dragostea lui Dumnezeu (Ioan 17:23). Fie ca Dumnezeu să imprime în inimile noastre, adânc şi pentru veşnicie, aceste asigurări din Cuvântul Său ale adevărului iubirii Lui infinite şi neschimbătoare pentru noi, căci credinţa în Dumnezeu nu poate creşte decât pe un astfel de teren.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal”

dute la: http://www.cfcindia.com/romanian/

Zac Poonen – O VIAŢĂ CAPTIVANTĂ ÎN NOUL AN

15 ianuarie 2012

Cuvântul Săptămânal, Ianuarie 2012 (1)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

––––––––––––––––––––

O VIAŢĂ CAPTIVANTĂ ÎN NOUL AN

Zac Poonen

Biblia spune că „viaţa omului evlavios este captivantă” (Proverbe 14:14 – versiunea Living Bible).

Să vă spun mărturia mea. Acum am 72 de ani (noiembrie 2011) şi sunt un copil al lui Dumnezeu născut din nou de mai bine de 52 de ani. Pot mărturisi sincer că viaţa mea creştină a fost una captivantă. Am trecut prin multe încercări, dar în toate L-am experimentat pe Dumnezeu în moduri surprinzătoare. Şi cred că cea mai minunată parte a vieţii îmi stă încă înainte. Sunt entuziasmat să pot să trăiesc pentru Dumnezeu şi să-I slujesc. A-L sluji pe El este cel mai minunat lucru pe care-l poate face cineva în această lume.

N-am nicio plângere împotriva nici măcar a unei singure persoane din lume. Până acum, nimeni n-a reuşit vreodată să-mi facă rău. Mulţi au încercat să-mi facă rău şi unii dintre cei cu care lucrez m-au trădat şi s-au întors împotriva mea. Numeroşi „creştini” au răspândit minciuni despre mine în publicaţii „creştine” şi pe Internet, iar unii dintre ei chiar m-au dat în judecată. Dar toate acestea au fost doar o parte a „părtăşiei suferinţelor lui Hristos” pentru mine; şi tot ceea ce mi-au făcut a lucrat doar spre binele meu – aşa cum spune în Romani 8:28. Aşa că, realmente Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru ei toţi, întrucât Dumnezeu a folosit acţiunile lor rele ca să mă facă un om mai bun – mai asemenea lui Hristos – în reacţii. Acesta a fost binele esenţial care a reieşit din acţiunile lor rele.

Înainte să putem fi folositori lui Dumnezeu, avem nevoie în primul rând să fim ZDROBIŢI. Dumnezeu foloseşte mulţi oameni şi multe situaţii ca să ne zdrobească mândria şi încrederea în propriile abilităţi, şi ca să ne facă mici în proprii noştri ochi.

În zilele tinereţii mele, Dumnezeu m-a zdrobit mult şi El încă mă mai zdrobeşte şi astăzi. Aceasta este calea rodniciei. Cu cât suntem mai zdrobiţi, cu atât mai mult Dumnezeu ne poate folosi ca să fim o binecuvântare pentru alţii. Citim în Exodul 17 că apele au început să curgă numai atunci când stânca a fost lovită. Când o femeie a spart o sticluţă de alabastru cu parfum ca să-L ungă pe Isus, parfumul încântător a umplut casa numai când sticluţa a fost spartă (Marcu 14:3). Ca să-i hrănească pe cei cinci mii, Isus a luat pâinea şi a binecuvântat-o. Dar nimeni n-a fost hrănit până când pâinea n-a fost frântă. Care este mesajul din toate aceste exemple? Tocmai acesta, că zdrobirea este calea binecuvântării. Când un anumit atom este scindat el generează suficientă energie ca să dea electricitate unui întreg oraş! Un atom este aşa de mic încât nici nu-l poţi vedea la microscop. Dar ce putere extraordinară este eliberată când este zdrobit! Mesajul din natură ca şi cel din Biblie este tocmai acesta: Puterea lui Dumnezeu este eliberată prin zdrobire. Fie ca acest mesaj să ne prindă pe noi toţi în anul care vine.

Dumnezeu m-a prins cu acest mesaj în 1963, când L-am căutat pentru prima dată pentru putere în viaţa şi în lucrarea mea. Chiar atunci, înainte să demisionez din marina militară, Dumnezeu mi-a arătat cum calea zdrobirii era calea puterii. Şi nu vreau să uit niciodată în viaţă acest lucru. Vreau să-i încurajez în special pe tineri să înveţe această lecţie cât timp sunt încă tineri.

O a doua cerinţă este o CREDINŢĂ vie în promisiunile lui Dumnezeu.

În Egipt, Dumnezeu le-a făcut două promisiuni bătrânilor poporului Israel: „Vă voi scoate din suferinţa Egiptului(1), şi vă voi duce în ţara Canaaniţilor” (2) (Exodul 3:17). După cum puteţi vedea, acolo sunt două promisiuni. Dar numai prima a fost împlinită. A doua nu s-a împlinit. Niciunul dintre acei bătrâni n-au intrat în Canaan – pentru că ei n-au răspuns cu credinţă când a venit timpul să intre în Canaan (Numeri 13). Promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc până când noi răspundem cu credinţă. Promisiunea lui Dumnezeu şi credinţa noastră sunt ca două fire electrice. Numai atunci când ele se ating unul de altul (ca un buton de contact) energia începe să circule prin fire. Poţi auzi despre promisiunea lui Dumnezeu şi s-o înţelegi. Dar numai când credinţa ta se extinde şi spune: „Da, eu cred că acel lucru se va împlini în viaţa mea”, atunci promisiunea se va împlini. La graniţele Canaanului, numai Iosua şi Caleb au crezut promisiunea lui Dumnezeu, astfel că numai ei au intrat în ţara promisă. Fie ca noi să avem acelaşi fel de credinţă şi să trăim neîntrerupt în ţara promisă a biruinţei în noul an.

Vă doresc la toţi un An Nou foarte binecuvântat – unul de o zdrobire mai profundă şi de o mai mare credinţă în Dumnezeu.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal”

dute la: http://www.cfcindia.com/romanian/

Zac Poonen – Standardul înalt de trăire al lui Iov

14 ianuarie 2012

Cuvântul Săptămânal Decembrie 2011 (4)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Standardul înalt de trăire al lui Iov

Zac Poonen

În Iov, capitolele 26-31, Iov înşiră toate lucrurile bune pe care le-a făcut în viaţă ca să-i ajute pe alţii. Pe măsură ce citim aceste capitole, este uimitor să vedem lumina extraordinară pe care o avea Iov despre Dumnezeu şi căile Lui şi standardul înalt al trăirii lui în acele zile de demult, când nu exista nicio Biblie şi nici Duhul Sfânt nu locuia în lăuntru. Este bine să cercetăm anumite aspecte din aceste capitole, pentru că ele ne fac de ruşine provocându-ne să trăim astăzi la un nivel şi mai înalt.

El începe spunând cât de nebun este omul să sape adânc după aur dar să nu caute înţelepciunea (28:1,12,13). El continuă spunând că „frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere”

(28:28). 1000 de ani mai târziu, Solomon a spus exact acelaşi lucru, în Proverbe 9:10. Fără îndoială că el căpătase această înţelegere din citirea cărţii lui Iov. În capitolul 29, Iov continuă să vorbească despre trecutul lui, când trăia în prietenie cu Dumnezeu, ajutându-I pe săraci, pe orfani, pe văduve, pe orbi, pe ciungi şi pe cei nevoiaşi. În capitolul 30, el se plânge că, în ciuda a tot binele făcut, acum suferea şi fusese adus de către Dumnezeu atât de jos.

În capitolul 31, el vorbeşte despre curăţia vieţii lui. Fusese precaut cu ochii ca să nu poftească după femei (versetul 1). El a avut lumină asupra acestui păcat înainte cu 2000 de ani ca Isus să vorbească despre el în Matei 5. Umblase cinsit, fără nicio înşelăciune (versetele 5,6), niciodată nu-i fusese infidel soţiei lui (versetele 9-12), îşi tratase slujitorii cu bunătate (versetele 13-15), îi ajutase pe săraci, pe văduve iar pe orfani îi crescuse ca pe proprii lui copii (versetele 16-23); nu se încrezuse în aur, nici nu fusese idolatru (versetele 24-28), nu se bucurase de înfrângerea duşmanului (versetele 29,30), îngrijise de străini (versetele 31, 32); ori de câte ori păcătuise îşi mărturisise fărădelegea (versetul 33), nu se temuse de dispreţul oamenilor (versetul 34) şi îşi îngrijise până şi pământul cum se cuvine (verstele 38-40). El strigă la Dumnezeu să-I răspundă (versetul 35).

Putem vedea în aceste capitole ce om evlavios era Iov. El avea lumină asupra atât de multor domenii din viaţa lui şi era un om foarte săritor. Şi totuşi el nu avea lumină asupra unui singur lucru: mândria spirituală. Mândria faţă de evlavia lui. Dumnezeu l-a iubit pe Iov şi a hotărât că Iov trebuia, înainte să părăsească acest pământ, să aibă şi acea unică virtute a smereniei. Şi astfel, în imensa dragoste pentru Iov, Dumnezeu l-a trecut prin această încercare grozavă ca să-l facă deopotrivă de evlavios şi de smerit.

Când evlaviosul apostol Pavel a fost în pericolul de a se mândri, Dumnezeu l-a trecut şi pe el prin suferinţă. El i-a dat un ţepuş în carne, care era un sol al Satanei (2 Corinteni 12:7). Iov a primit de asemenea un sol al Satanei. Dar Pavel ştia de ce-l primise. Iov nu ştia. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu îi trece pe foarte mulţi oameni evlavioşi prin suferinţă, confuzie, împotrivire şi persecuţie – ca să-i smerească şi să-i zdrobească pentru ca El să poată turna harul Lui peste ei, pentru că El dă har numai celui smerit. Nu-l putem învinui pe Iov pentru faptul că s-a plâns. El nu avea o Biblie, nu avea Duhul Sfânt locuind în lăuntru sau un frate ca să-l încurajeze. Dar Pavel nu s-a plâns niciodată; şi nici noi n-ar trebui să ne plângem.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal”

dute la: http://www.cfcindia.com/romanian/

Zac Poonen – DOMNUL ne cunoştea dinainte să fi fost concepuţi

13 ianuarie 2012

Cuvântul Săptămânal Decembrie 2011 (3)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

––––––––––––––––––––

DOMNUL ne cunoştea dinainte să fi fost concepuţi în pântece

Zac Poonen

Domnul l-a chemat pe Ieremia pe când acesta era un tânăr bărbat (Ieremia 1:5) şi i-a spus: „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem proroc al neamurilor.”

Dumnezeu îl cunoştea pe Ieremia chiar înainte ca trupul să-i fi fost zămislit în pântecele mamei sale. În zilele noastre, sunt multe polemici cu privire la faptul dacă un embrion este sau nu o fiinţă umană. Iată un verset care ar trebui să clarifice pentru totdeauna acest dubiu – căci Dumnezeu spune că El îl cunoştea pe Ieremia înainte ca el să fi fost conceput. Când Ieremia era o particulă microscopică în pântecele mamei lui, Dumnezeu îl cunoştea, consacrându-l să fie proroc. Aceasta este o mare încurajare pentru noi – să ştim că Dumnezeu avea ochiul Său asupra noastră chiar şi atunci când eram doar nişte particule microscopice, de-abia concepute în pântecele mamelor noastre. La fel cum a avut un plan pentru Ieremia, El are un plan şi pentru vieţile noastre.

Imaginaţi-vă doar, când Ieremia a trecut prin toate acele greutăţi, cum trebuie să-l fi încurajat acest gând: „Chiar acum trec prin foarte multe strâmtorări. Dar Dumnezeu mă cunoaşte de când am fost în pântecele mamei mele şi de atunci El a planificat viaţa mea. Şi acel plan se va împlini. Sunt gata să mă predau în totul Domnului.” Ori de câte ori ne confruntăm cu încercări şi greutăţi, noi toţi ar trebui să ne gândim la aceasta. Dumnezeu te-a ales înainte să te naşti şi planul Lui pentru viaţa ta se va împlini. Aşa că, niciodată să nu te descurajezi.

Apoi, Ieremia a spus: „Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc.” Este uimitor cum Dumnezeu alege anumiţi oameni, care nu se pricep să vorbească în public, ca să fie proroci. Moise era aşa. El a spus la fel: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară”. Vreau să vă încurajez pe toţi. Să nu credeţi că Dumnezeu nu vă poate folosi să predicaţi cuvântul Lui doar pentru că nu aveţi abilitatea de a vorbi sau curajul de a sta în faţa oamenilor. Domnul i-a spus lui Moise: „Cine a făcut gura omului?… Oare nu Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta.” Dacă-I permiteţi lui Dumnezeu să vă zdrobească şi să vă umple cu Duhul Său cel Sfânt, El vă poate face şi pe voi purtătorii Lui de cuvânt. Totul depinde de umblarea voastră cu Dumnezeu.

Ca tânăr creştin, eram o persoană timidă şi complexată. Dar când Dumnezeu m-a uns cu Duhul Lui, El a început să vorbească prin mine. El poate face acelaşi lucru şi cu tine. Şi încă un lucru: Nu-I spune niciodată lui Dumnezeu: „Doamne, eu sunt prea tânăr.” Dacă Dumnezeu te cheamă şi te sfinţeşte, vârsta nu mai contează. Ca să-L slujeşti pe Domnul, nu trebuie să aştepţi până ajungi bătrân. De îndată ce simţi o povară în inima ta, caută-L pe Dumnezeu să fii umplut cu Duhul Sfnt şi du-te şi vesteşte cuvântul lui Dumnezeu.

Domnul i-a spus lui Ieremia: „Nu zice: ,Sunt un copil’, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci” (Ieremia 1:7). Şi apoi Domnul i-a spus un cuvânt pe care l-a adresat în multe rânduri prorocilor Lui: „Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap” (Ieremia 1:8). Un mare avantaj pe care toţi prorocii adevăraţi l-au avut a fost faptul acesta, şi anume că Domnul a fost cu ei. De aceea ei nu se temeau de niciun om. Acesta este modul în care şi noi trebuie să-I slujim Domnului astăzi. Domnul trebuie să fie cu noi.

Domnul a atins gura lui Ieremia şi i-a spus: „Iată, pun cuvintele Mele în gura ta”. Acelaşi lucru i-a făcut Dumnezeu şi lui Isaia. Remarcaţi apoi lucrarea pe care Domnul i-a dat-o lui Ieremia. Sunt menţionate aici şase activităţi –smulgere, tăiere, dărâmare, nimicire, zidire şi sădire (Ieremia 1:10). Patru dintre acestea erau negative şi două – zidirea şi sădirea – erau pozitive. Ieremia trebuia să dărâme mai întâi vechea structură şi abia apoi să clădească structura lui Dumnezeu. Acesta nu este un lucru uşor de făcut. Este mult mai uşor să construieşti o clădire pe o bucată de teren liberă. Creştinismul din zilele noastre se află într-o stare foarte asemănătoare cu starea lui Iuda din acele zile. Există structuri religioase colosale în creştinismul de astăzi care sunt contrare Cuvântului lui Dumnezeu. Un proroc care vine cu cuvântul lui Dumnezeu într-o astfel de situaţie va trebui mai întâi să smulgă, să taie, să dărâme şi să nimicească multe lucruri înainte să poată clădi şi planta ceva de valoare veşnică. Este vorba despre această lucrare iniţială cu buldozerul pe care mulţi predicatori nu sunt dispuşi să o facă. Ei caută să „pună un petec nou la o haină veche”. Dar Domnul spune: „Nu. Trebuie să aruncaţi haina veche. Trebuie să distrugeţi complet structura veche şi să începeţi iarăşi cu ceva complet nou.” Dacă nu faceţi aşa, nu veţi fi în stare să clădiţi ceea ce Dumnezeu doreşte să clădiţi. Domnul a continuat să-l încurajeze pe Ieremia spunându-i: „Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui; căci Eu sunt cu tine, ca să te scap” (Ieremia 1:19).

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal”

dute la: http://www.cfcindia.com/romanian/