Zac Poonen – O VIAŢĂ CAPTIVANTĂ ÎN NOUL AN

by

Cuvântul Săptămânal, Ianuarie 2012 (1)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

————————————————————

O VIAŢĂ CAPTIVANTĂ ÎN NOUL AN

Zac Poonen

Biblia spune că „viaţa omului evlavios este captivantă” (Proverbe 14:14 – versiunea Living Bible).

Să vă spun mărturia mea. Acum am 72 de ani (noiembrie 2011) şi sunt un copil al lui Dumnezeu născut din nou de mai bine de 52 de ani. Pot mărturisi sincer că viaţa mea creştină a fost una captivantă. Am trecut prin multe încercări, dar în toate L-am experimentat pe Dumnezeu în moduri surprinzătoare. Şi cred că cea mai minunată parte a vieţii îmi stă încă înainte. Sunt entuziasmat să pot să trăiesc pentru Dumnezeu şi să-I slujesc. A-L sluji pe El este cel mai minunat lucru pe care-l poate face cineva în această lume.

N-am nicio plângere împotriva nici măcar a unei singure persoane din lume. Până acum, nimeni n-a reuşit vreodată să-mi facă rău. Mulţi au încercat să-mi facă rău şi unii dintre cei cu care lucrez m-au trădat şi s-au întors împotriva mea. Numeroşi „creştini” au răspândit minciuni despre mine în publicaţii „creştine” şi pe Internet, iar unii dintre ei chiar m-au dat în judecată. Dar toate acestea au fost doar o parte a „părtăşiei suferinţelor lui Hristos” pentru mine; şi tot ceea ce mi-au făcut a lucrat doar spre binele meu – aşa cum spune în Romani 8:28. Aşa că, realmente Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru ei toţi, întrucât Dumnezeu a folosit acţiunile lor rele ca să mă facă un om mai bun – mai asemenea lui Hristos – în reacţii. Acesta a fost binele esenţial care a reieşit din acţiunile lor rele.

Înainte să putem fi folositori lui Dumnezeu, avem nevoie în primul rând să fim ZDROBIŢI. Dumnezeu foloseşte mulţi oameni şi multe situaţii ca să ne zdrobească mândria şi încrederea în propriile abilităţi, şi ca să ne facă mici în proprii noştri ochi.

În zilele tinereţii mele, Dumnezeu m-a zdrobit mult şi El încă mă mai zdrobeşte şi astăzi. Aceasta este calea rodniciei. Cu cât suntem mai zdrobiţi, cu atât mai mult Dumnezeu ne poate folosi ca să fim o binecuvântare pentru alţii. Citim în Exodul 17 că apele au început să curgă numai atunci când stânca a fost lovită. Când o femeie a spart o sticluţă de alabastru cu parfum ca să-L ungă pe Isus, parfumul încântător a umplut casa numai când sticluţa a fost spartă (Marcu 14:3). Ca să-i hrănească pe cei cinci mii, Isus a luat pâinea şi a binecuvântat-o. Dar nimeni n-a fost hrănit până când pâinea n-a fost frântă. Care este mesajul din toate aceste exemple? Tocmai acesta, că zdrobirea este calea binecuvântării. Când un anumit atom este scindat el generează suficientă energie ca să dea electricitate unui întreg oraş! Un atom este aşa de mic încât nici nu-l poţi vedea la microscop. Dar ce putere extraordinară este eliberată când este zdrobit! Mesajul din natură ca şi cel din Biblie este tocmai acesta: Puterea lui Dumnezeu este eliberată prin zdrobire. Fie ca acest mesaj să ne prindă pe noi toţi în anul care vine.

Dumnezeu m-a prins cu acest mesaj în 1963, când L-am căutat pentru prima dată pentru putere în viaţa şi în lucrarea mea. Chiar atunci, înainte să demisionez din marina militară, Dumnezeu mi-a arătat cum calea zdrobirii era calea puterii. Şi nu vreau să uit niciodată în viaţă acest lucru. Vreau să-i încurajez în special pe tineri să înveţe această lecţie cât timp sunt încă tineri.

O a doua cerinţă este o CREDINŢĂ vie în promisiunile lui Dumnezeu.

În Egipt, Dumnezeu le-a făcut două promisiuni bătrânilor poporului Israel: „Vă voi scoate din suferinţa Egiptului(1), şi vă voi duce în ţara Canaaniţilor” (2) (Exodul 3:17). După cum puteţi vedea, acolo sunt două promisiuni. Dar numai prima a fost împlinită. A doua nu s-a împlinit. Niciunul dintre acei bătrâni n-au intrat în Canaan – pentru că ei n-au răspuns cu credinţă când a venit timpul să intre în Canaan (Numeri 13). Promisiunile lui Dumnezeu nu se împlinesc până când noi răspundem cu credinţă. Promisiunea lui Dumnezeu şi credinţa noastră sunt ca două fire electrice. Numai atunci când ele se ating unul de altul (ca un buton de contact) energia începe să circule prin fire. Poţi auzi despre promisiunea lui Dumnezeu şi s-o înţelegi. Dar numai când credinţa ta se extinde şi spune: „Da, eu cred că acel lucru se va împlini în viaţa mea”, atunci promisiunea se va împlini. La graniţele Canaanului, numai Iosua şi Caleb au crezut promisiunea lui Dumnezeu, astfel că numai ei au intrat în ţara promisă. Fie ca noi să avem acelaşi fel de credinţă şi să trăim neîntrerupt în ţara promisă a biruinţei în noul an.

Vă doresc la toţi un An Nou foarte binecuvântat – unul de o zdrobire mai profundă şi de o mai mare credinţă în Dumnezeu.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

————————————————————

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

————————————————————

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare “Cuvântul Săptămânal”

dute la: http://www.cfcindia.com/romanian/

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: