Zac Poonen – Rugaţi-vă pentru viziune spirituală asupra Trupului lui Hristos

by

Cuvântul Săptămânal, Ianuarie 2012 (4)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

————————————————————

Rugaţi-vă pentru viziune spirituală asupra Trupului lui Hristos

– Zac Poonen

 

Epistola lui Pavel către creştinii din Efes e focalizată în jurul adevărului esenţial potrivit căruia credincioşii sunt una în Trupul lui Hristos. Hristos este Capul bisericii iar biserica este Trupul Lui (Efeseni 1:22,23). Fiecare credincios este un mădular al acestui Trup. Adevărul acesta nu este doar un fapt de recunoscut în mod intelectual ci unul care ar trebui să ne influenţeze viaţa de zi cu zi.

Prima jumătate a epistolei către Efeseni tratează despre doctrina Trupului lui Hristos. A doua jumătate a epistolei tratează despre manifestarea practică a acestui adevăr. Şi iată cum începe cea de-a doua jumătate: „De aceea… să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste, şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii… (căci noi toţi aparţinem) unui singur trup” (Efeseni 4:1-4). Cu alte cuvinte, odată ce o persoană a înţeles şi a „văzut” acest adevăr al bisericii ca fiind Trupul lui Hristos, ea ar trebui să tânjească să umble în smerenie, în blândeţe, cu răbdare, cu îngăduinţă, în dragoste, cultivând unitatea şi pacea cu fraţii credincioşi.

Când un creştin nu umblă aşa, acest lucru arată că el n-a văzut Trupul lui Hristos. O astfel de persoană are nevoie să se întoarcă la primele trei capitole din Efeseni şi să spună: „Doamne, sunt orb cu privire la ceea ce este aici. Te rog, învaţă-mă. Te rog, deschide-mi ochii.” Pentru că adevărul „Trupului” nu este unul pe care să-l putem pătrunde doar cu intelectul nostru. Aşa cum spune Pavel, ca să pricepem, ochii inimii noastre au nevoie să fie luminaţi de Duhul Sfânt (Efeseni 1:18,22,23).

Bisericii din Corint, Pavel îi scria: „Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui” (1 Corinteni 12:27). Într-adevăr, creştinii din Corint din primul secol erau numai o mică parte a grupării credincioşilor trecuţi, prezenţi şi viitori, răspândiţi în lumea întreagă şi care constituie Trupul lui Hristos; dar, cu toate acestea, ei erau chemaţi să fie în Corint o expresie locală a acelui Trup. Aceasta este chemarea fiecărui grup de credincioşi din orice generaţie şi din orice loc. Este intenţia lui Dumnezeu ca fiecare părtăşie creştină, fie ea o biserică, o organizaţie sau o echipă de lucrători creştini, să fie o expresie vizibilă către lume a Trupului lui Hristos.

Când Isus Hristos a venit pe pământ, El a venit într-un trup pământesc. Prin acel trup fizic al lui Hristos, Dumnezeu S-a arătat pe Sine Însuşi omului. Fără un trup fizic, Hristos n-ar fi putut realizeze ceea ce a realizat, iar lumea nu ar fi cunoscut cum este Dumnezeu. Un trup fizic era esenţial. Gândiţi-vă acum, ce limitare ar fi existat în lucrarea lui Hristos pe pământ, dacă mădularele trupului Său ar fi fost paralizate sau necoordonate între ele. Dacă, de exemplu, picioarele Lui, braţele sau limba ar fi fost paralizate, EI n-ar fi putut merge în casele păcătoşilor, nu Şi-ar fi putut pune mâinile peste leproşi, nici n-ar fi vorbit cuvintele vieţii. El a putut face toate acestea şi chiar mai mult, tocmai pentru că avea un trup puternic, sănătos.

Când Hristos S-a înălţat la ceruri, Dumnezeu I-a dat un alt Trup pe pământ care să continue lucrarea Lui – un Trup de credincioşi răscumpăraţi prin sângele Lui din orice naţiune, trib şi limbă. Acest Trup de credincioşi, locuit de acelaşi Duh Sfânt care a locuit şi în Hristos pe pământ, urma să continue lucrarea pe care o începuse Hristos folosindu-Se de trupul fizic. Aceasta este chemarea bisericii.

Vedeţi acum de ce este Hristos limitat pe pământ? Noul Său Trup (biserica) are mădulare şi organe care sunt, fie paralizate prin păcat, fie necoordonate între ele din cauza lipsei de unitate.

Astăzi, Satan nu poate ataca trupul fizic al lui Hristos, dar el poate şi chiar atacă noul Trup al lui Hristos. Satan (spre deosebire de numeroşi credincioşi) îşi dă bine seama că lucrarea lui Hristos pe pământ poate fi limitată de membrii bisericii care nu slujesc sau care nu cooperează.

Ce nevoie disperată avem să ne rugăm pentru viziune spirituală privind Trupul lui Hristos! Este într-adevăr una dintre cele mai mari nevoi ale zilei. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să-L vedem pe Hristos ca şi Cap peste Trupul Lui şi pe fiecare dintre noi ca mădulare în el. Numai o astfel de viziune poate face biserica să fie victorioasă.

 

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

————————————————————

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

————————————————————

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare “Cuvântul Săptămânal”

du-te la: http://www.cfcindia.com/romanian/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: