Darurile Duhului Sfânt – Zac Poonen

by

Cuvântul Săptămânal, Februarie 2012 (2)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

————————————————————

Darurile Duhului Sfânt

– Zac Poonen

Darurile duhovniceşti sunt esenţiale pentru zidirea Trupului lui Hristos. În Noul Testament ne sunt date trei liste de daruriduhovniceşti (1 Corinteni 12:8-10, Romani 12:6-8 şi Efeseni 4:11).

În 1 Corinteni 12:12-26, exerciţiul darurilor duhovniceşti este asemănat cu funcţionarea mădularelor trupului nostru fizic. Un om poate să fie viu, chiar dacă e orb, surd, mut şi paralizat. Multe biserici sunt aşa. Membrii lor sunt născuţi din nou; dar nu au nici un dar al Duhului Sfânt cu care să-I slujească Domnului – şi de aceea sunt lipsite de putere.

Darurile Duhului dau Trupului lui Hristos putinţa de a vedea, de a auzi, de a vorbi şi de a umbla. Evlavia este viaţa Trupului lui Hristos. Dar, fără darurile Duhului, ce poate face Trupul lui Hristos pentru alţii? Cum ar fi fost Isus Însuşi dacă El n-ar fi avut nici un dar al Duhului? El tot ar fi biruit păcatul şi ar fi trăit o viaţă sfântă. Însă, fără ungerea Duhului, El n-ar fi fost capabil să predice în modul în care a predicat, să vindece bolnavii, să alunge demonii sau să facă vreo minune.

Ungerea lui Isus cu Duhul Sfânt la vârsta de 30 de ani nu L-a făcut mai sfânt decât era înainte. Al 31-lea an din viaţa Lui n-a fost cu nimic mai sfânt decât cel de-al 29-lea. Dar, cu ungerea Duhului, El a primit putere ca să-I slujească pe alţii. Dacă Isus doar ar fi umblat încolo şi încoace arătându-le oamenilor viaţa Lui sfântă, El n-ar fi putut să împlinească scopurile Tatălui Său. Nici biserica nu poate să împlinească astăzi scopurile lui Dumnezeu doar manifestându-şi faţă de alţii trăirea sfântă. Isus avea atât sfinţenie, cât şi daruri. Trupul Lui din zilele noastre trebuie de asemenea să le aibă pe amândouă.

Tragedia creştinismului din zilele noastre este că unele grupări accentuează sfinţenia vieţii, pe când altele accentuează darurile Duhului. Dar acestea nu sunt opţiuni de tipul „ori-ori”. Biblia spune: Hainele să-ţi fie albe în orice timp (trăieşte tot timpul o viaţă sfântă) şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap (trăieşte neîncetat sub ungere)” (Eclesiastul 9:8). Avem nevoie de amândouă.

Darurile Duhului nu fac pe nimeni duhovnicesc. Creştinii din Corint aveau toate darurile Duhului (1 Corinteni 1:7). Ei aduceau în adunările lor „cuvânt de înţelepciune” (unul din darurile Duhului). Cu toate acestea, printre ei nu era niciun singur om înţelept (duhovnicesc) (1 Corinteni 6:5). Un cuvânt de înţelepciune poate veni printr-o persoană carnală; dar însăşi înţelepciunea nu poate fi regăsită decât într-o persoană duhovnicească. Cineva poate primi la un moment dat un cuvânt de înţelepciune de la Dumnezeu; dar înţelepciunea însăşi poate veni numai în urma multor ani de purtare a crucii.

Noi înşine nu ne putem alege darurile duhovniceşti pentru că Dumnezeu este Cel care hotărăşte ce dar ni se potriveşte cel mai bine pentru slujirea proprie în Trupul lui Hristos. Însă, ni se spune să căutăm cu stăruinţă acele daruri care zidesc Trupul – şi mai ales darul prorociei (1Corinteni 14:1,12).

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

————————————————————

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

————————————————————

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare “Cuvântul Săptămânal”

dute la: http://www.cfcindia.com/romanian/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: