Mândria este mai periculoasă decât adulterul – Zac Poonen

by
Cuvântul Săptămânal, Martie 2012 (2)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

————————————————————

Mândria este mai periculoasă decât adulterul –

Zac Poonen


În Obadia, capitolul 1, Obadia a vorbit despre judecata lui Dumnezeu asupra Edomului. Edomul face trimitere la carnea noastră. Prin urmare, această profeţie simbolizează distrugerea cărnii. Se vorbeşte aici despre mândria Edomului. „Mândria inimii tale te-a înşelat, pe tine, care locuieşti în crăpăturile stâncilor şi domneşti în înălţime; de aceea, tu zici în tine însuţi: „Cine mă va arunca la pământ?” dar, chiar dacă te-ai înălţa ca vulturul, chiar dacă ţi-ai aşeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos şi de acolo, zice Domnul.” (versetele 3, 4).Carnea caută întotdeauna să se înalţe. Dar Dumnezeu este hotărât să distrugă complet acea mândrie. Dacă ar veni hoţii noaptea să te jefuiască ei n-ar lua totul. Dar aici, „Vai! Ce scormonit este Esau! Cum i s-au descoperit comorile!” (versetul 6). Aplicaţia acestui lucru pentru noi este că fiecare colţişor care se numeşte „carne” în noi, orice patimă a cărnii va fi total distrusă şi învinsă de puterea Duhului.Edom era pedepsit datorită violenţei pe care o exercitase asupra rudelor lui apropiate pentru că, în momentul în care Israel se afla în cea mai mare strâmtorare, când fuseseră luat captiv, el l-a părăsit, stând deoparte şi refuzând să ridice un deget ca să-l ajute când invadatorii îi prădau bogăţiile (versetele 10,11). El acţionase ca şi când şi el era vrăjmaşul Israelului. Edom n-a făcut nimic să ajute Israelul.

Există păcate de comitere după cum şi păcate de omitere. Adesea, când ne gândim la păcat, ne gândim numai la păcatele pe care le-am comis. Remarcaţi în povestea Bunului Samaritean că preotul şi levitul n-au comis niciun păcat. Ei nu l-au bătut pe omul rănit. Păcatul lor a fost că n-au ridicat niciun deget ca să-l ajute pe omul nevoiaş. Realizăm noi oare că a nu ajuta o persoană nevoiaşă este păcat? Acesta este un păcat al omiterii. Edom NU a făcut ceea ce trebuia să facă – şi Domnul a luat în serios acel comportament. Al doilea păcat al lui Edom a fost faptul că s-a bucurat de capturarea Israelului (versetul 12). Când cuiva i se întâmplă ceva rău, care nici ţie nu ţi-ar cădea bine, te bucuri? Acela este un păcat. Nu trebuie să ne bucurăm de nenorocirea altcuiva. Dar aceasta n-a fost tot. Edom i-a atacat pe acei israeliţi neajutoraţi şi i-a nimicit la răspântii (versetul 14). I-a ajutat pe duşmanii Israelului. În final, Domnul a vorbit despre refacerea Israelului. Aproape toţi prorocii au vorbit despre reconstituire. Ierusalimul va deveni într-o zi un loc de refugiu pentru toţi cei salvaţi (versetul 17). Va fi un loc sfânt. Iar poporul Israel se va întoarce să-şi revendice moştenirea. În acel timp, Israelul va deveni un foc arzând pentru Domnul, iar Edomul miriştea. „Cei care îi vor salva se vor sui pe Muntele Sionului, ca să judece muntele lui Esau (carnea). Şi împărăţia va fi a Domnului!” (versetul 21).

Astăzi, Dumnezeu ne-a chemat să fim acei salvatori, vestindu-L pe Dumnezeu oamenilor rătăciţi: „Iată Împăratul vostru” şi chemându-i să se întoarcă la El.

Care a fost cauza căderii lui Edom? „Mândria inimii tale te-a înşelat” (versetul 3). Când suntem mândri ne expunem singuri la înşelăciune spirituală – întrucât mândria este natura intrinsecă a lui Satan, înşelătorul. În momentul în care devii mândru de ceva – înfăţişare, inteligenţă, spiritualitate, cunoaşterea Bibliei, orice – imediat diavolul te ia de mână şi-ţi spune: „Tu şi eu suntem în părtăşie acum”. Pe de altă parte, Isus Hristos a fost cel mai smerit Om care a umblat vreodată pe pământ; şi în momentul în care te smereşti, ajungi în părtăşie cu El.

Mândria este mai periculoasă decât adulterul pentru că adulterul este un păcat exterior – iar păcatele care sunt exterioare şi evidente nu sunt aşa de grave ca păcatele care sunt ascunse. Obadia îi avertizează pe aceia care se complac în mândria lor că sunt înşelaţi. Să învăţăm din acest scurt îndemn să ne preocupăm de cei din jurul nostru care se află în robia cărnii lor şi să-L facem cunoscut lor pe Domnul Isus care-i poate elibera definitiv.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: