Nu te făli cu originea familiei tale – Zac Poonen

by

Cuvântul Săptămânal, Mai 2012 (3)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

————————————————————

Nu te făli cu originea familiei tale – Zac Poonen

Chiar şi venirea lui Isus pe pământ din gloria Cerului este în ea însăşi o demonstraţie uimitoare a smereniei Lui. Dar ni se spune că şi ca om „S-a smerit” (Filipeni 2:8). „Făcut asemenea fraţilor Săi în toate lucrurile”, El Şi-a luat locul înaintea lui Dumnezeu ca toţi ceilalţi oameni. El a devenit nimic, astfel încât Dumnezeu să poată fi totul. Aceasta este adevărata smerenie.

Slava şi măreţia lumească se măsoară după poziţia unei persoane, după avuţia, realizările, statusul ei familial, etc. Cât de diferită este însă slava lui Dumnezeu aşa cum o vedem în Isus Hristos!

Isus a fost singura persoană născută vreodată care a avut posibilitatea să-Şi aleagă familia în care urma să Se nască. Niciunul dintre noi n-a avut această posibilitate de alegere.

Ce familie a ales Isus? O familie a unui tâmplar necunoscut, dintr-un loc numit Nazaret despre care oamenii spuneau: „Poate ieşi ceva bun de acolo?” (Ioan 1:46). Iosif şi Maria erau atât de săraci încât nu-şi puteau permite să aducă jertfă lui Dumnezeu nici măcar un miel (conform Luca 2:22-24 cu Leviticul 12:8).

Mai mult, Isus a fost singura persoană născută vreodată care a putut alege locul exact unde să vină pe lume. Având această şansă de a hotărî locul venirii Lui pe lume, ce loc a ales? O iesle dintr-un staul sărăcăcios!

Observaţi mai departe genealogia pe care Isus a ales-o pentru El Însuşi. Patru femei sunt numite în arborele genealogic al lui Isus, menţionat în Matei 1:3-6. Prima, Tamar, a avut un fiu în urma comiterii de adulter cu socrul ei, Iuda. A doua, Rahab, a fost o prostituată renumită din Ierihon. A treia, Rut, a fost o descendentă a lui Moab, care fusese născut în urma comiterii unei fapte de incest de către Lot cu propria fiică. A patra a fost soţia lui Urie, Batşeba, cu care David a comis adulter.

De ce a ales Isus o astfel de descendenţă familială ruşinoasă prin care să vină? Pentru ca să Se poată identifica total cu rasa căzută a lui Adam. În aceasta vedem smerenia Lui. El n-a dorit să aibă nicio mândrie legată de familia sau genealogia Sa.

Isus S-a identificat totalmente cu omul. El a crezut în egalitatea absolută a tuturor fiinţelor umane, indiferent de rasă, de familie, de poziţie în viaţă, etc., şi S-a făcut una cu ultimul şi cel mai neînsemnat din pătura socială. El a venit mai jos de toţi ca să poată fi slujitorul tuturor. Numai acela care se aşază mai jos de alţii poate să-i ridice pe aceştia. Şi tocmai cu această atitudine de umilinţă a venit Isus pe pământ.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: