Archive for februarie 2012

Darurile Duhului Sfânt – Zac Poonen

26 februarie 2012

Cuvântul Săptămânal, Februarie 2012 (2)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Darurile Duhului Sfânt

– Zac Poonen

Darurile duhovniceşti sunt esenţiale pentru zidirea Trupului lui Hristos. În Noul Testament ne sunt date trei liste de daruriduhovniceşti (1 Corinteni 12:8-10, Romani 12:6-8 şi Efeseni 4:11).

În 1 Corinteni 12:12-26, exerciţiul darurilor duhovniceşti este asemănat cu funcţionarea mădularelor trupului nostru fizic. Un om poate să fie viu, chiar dacă e orb, surd, mut şi paralizat. Multe biserici sunt aşa. Membrii lor sunt născuţi din nou; dar nu au nici un dar al Duhului Sfânt cu care să-I slujească Domnului – şi de aceea sunt lipsite de putere.

Darurile Duhului dau Trupului lui Hristos putinţa de a vedea, de a auzi, de a vorbi şi de a umbla. Evlavia este viaţa Trupului lui Hristos. Dar, fără darurile Duhului, ce poate face Trupul lui Hristos pentru alţii? Cum ar fi fost Isus Însuşi dacă El n-ar fi avut nici un dar al Duhului? El tot ar fi biruit păcatul şi ar fi trăit o viaţă sfântă. Însă, fără ungerea Duhului, El n-ar fi fost capabil să predice în modul în care a predicat, să vindece bolnavii, să alunge demonii sau să facă vreo minune.

Ungerea lui Isus cu Duhul Sfânt la vârsta de 30 de ani nu L-a făcut mai sfânt decât era înainte. Al 31-lea an din viaţa Lui n-a fost cu nimic mai sfânt decât cel de-al 29-lea. Dar, cu ungerea Duhului, El a primit putere ca să-I slujească pe alţii. Dacă Isus doar ar fi umblat încolo şi încoace arătându-le oamenilor viaţa Lui sfântă, El n-ar fi putut să împlinească scopurile Tatălui Său. Nici biserica nu poate să împlinească astăzi scopurile lui Dumnezeu doar manifestându-şi faţă de alţii trăirea sfântă. Isus avea atât sfinţenie, cât şi daruri. Trupul Lui din zilele noastre trebuie de asemenea să le aibă pe amândouă.

Tragedia creştinismului din zilele noastre este că unele grupări accentuează sfinţenia vieţii, pe când altele accentuează darurile Duhului. Dar acestea nu sunt opţiuni de tipul „ori-ori”. Biblia spune: Hainele să-ţi fie albe în orice timp (trăieşte tot timpul o viaţă sfântă) şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap (trăieşte neîncetat sub ungere)” (Eclesiastul 9:8). Avem nevoie de amândouă.

Darurile Duhului nu fac pe nimeni duhovnicesc. Creştinii din Corint aveau toate darurile Duhului (1 Corinteni 1:7). Ei aduceau în adunările lor „cuvânt de înţelepciune” (unul din darurile Duhului). Cu toate acestea, printre ei nu era niciun singur om înţelept (duhovnicesc) (1 Corinteni 6:5). Un cuvânt de înţelepciune poate veni printr-o persoană carnală; dar însăşi înţelepciunea nu poate fi regăsită decât într-o persoană duhovnicească. Cineva poate primi la un moment dat un cuvânt de înţelepciune de la Dumnezeu; dar înţelepciunea însăşi poate veni numai în urma multor ani de purtare a crucii.

Noi înşine nu ne putem alege darurile duhovniceşti pentru că Dumnezeu este Cel care hotărăşte ce dar ni se potriveşte cel mai bine pentru slujirea proprie în Trupul lui Hristos. Însă, ni se spune să căutăm cu stăruinţă acele daruri care zidesc Trupul – şi mai ales darul prorociei (1Corinteni 14:1,12).

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal”

dute la: http://www.cfcindia.com/romanian/

Reclame

Byzantine Orthodox Florilegium p3/4

24 februarie 2012

Noe a umblat cu Dumnezeu – Zac Poonen

24 februarie 2012

Cuvântul Săptămânal, Februarie 2012 (1)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

––––––––––––––––––––

 

Noe a umblat cu Dumnezeu

– Zac Poonen

 

Enoh şi Noe sunt primii doi predicatori menţionaţi în Biblie şi amândoi au umblat cu Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca de atunci încoace fiecare predicator să fi făcut acelaşi lucru!

 

Dumnezeu i-a cerut lui Noe să construiască arca şi Noe s-a apucat imediat de treabă. El nu L-a întrebat pe Dumnezeu cine urma să plătească pentru corabie. Dacă L-ar fi întrebat aceasta, Dumnezeu i-ar fi spus: „Tu însuţi, bineînţeles, trebuie să plăteşti.”

 

L-ai auzit vreodată pe Dumnezeu spunându-ţi că tu trebuie să plăteşti cheltuielile lucrării Lui, din propriul tău buzunar? Majoritatea lucrătorilor creştini simt că, dacă ei fac lucrarea lui Dumnezeu, altcineva trebuie să-i plătească pentru aceasta! Dar Noe n-a gândit aşa. El singur şi-a întreţinut familia şi pe el însuşi şi I-a slujit Domnului. Ca să câştige banii necesari să construiască arca, a fost nevoit să muncească în plus; dar a făcut aceasta bucuros. Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni şi astăzi. Dacă, aşa cum a spus Isus, ultimele zile vor fi la fel de rele ca în timpul lui Noe, atunci, cu siguranţă că lui Dumnezeu îi sunt de asemenea necesari mulţi Noe în ultimele zile – bărbaţi care, asemenea apostolului Pavel, se întreţin singuri şi-L slujesc pe Domnul.

 

În mod sigur, oamenii l-au întrebat pe Noe cum vor intra animalele în corabie. Noe ştia că aceasta era treaba lui Dumnezeu, nu a lui. Iar Dumnezeu a adus înăuntru animalele în mod supranatural. Noe n-a făcut decât ceea ce trebuia să facă – să construiască arca. Toate celelalte chestiuni le-a lăsat în seama lui Dumnezeu. La fel şi noi, trebuie să facem numai ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. Toate imposibilităţile le putem lăsa în seama lui Dumnezeu.

 

Citim că, la sfârşit, Dumnezeu a închis uşa (Geneza 7:16). Dumnezeu a fost cel care a închis uşa corabiei, nu Noe. Dumnezeu va închide şi uşa mântuirii într-o bună zi, când timpul intrării în împărăţia lui Dumnezeu se va încheia.

 

Arca este o imagine a lui Hristos şi a Trupului Său, biserica. Trebuie să fi fost incomod să trăieşti în interiorul corabiei, la fel cum poate fi şi în biserică! În biserică, suntem nevoiţi să ne amestecăm cu oameni diferiţi de noi iar mulţi dintre ei ne pot uneori chiar supăra. Dar, chiar dacă arca nu era un loc comod, ea era singurul loc sigur de pe pământ din acea vreme. La fel este biserica astăzi. Eu sunt fericit să fiu în biserică, chiar dacă în ea sunt şi oameni dificili. Sper că şi voi sunteţi fericiţi. De aceea îi şi invităm pe oameni să ni se alăture.

 

Când, în final, apele au început să descrească, Noe a scos afară din corabie un corb şi un porumbel – o imagine a cărnii şi a Duhului. Corbul nu s-a mai întors. Corbul găsise stârvurile oamenilor şi ale animalelor şi s-a delectat cu ospăţul pe care toate acestea i-l asigurau. În acelaşi fel, aceia care trăiesc potrivit pornirilor cărnii lor găsesc lumea drept un loc foarte plăcut. Însă porumbelul s-a întors foarte repede. Şi la fel se întâmplă şi cu ce care trăiesc potrivit Duhului. În lume fiind, ei nu se simt niciodată acasă şi tânjesc totdeauna să se întoarcă la părtăşia oamenilor lui Dumnezeu din biserică.

 

După ce Noe a ieşit din corabie, primul lucru pe care l-a făcut a fost să ridice un altar Domnului pe care a adus o jertfă de mulţumire (Geneza 8:20). Acest exemplu de a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc şi de a-I aduce Lui închinarea şi recunoştinţa noastră este un exemplu bun de urmat de către noi întotdeauna.

 

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal”

dute la: http://www.cfcindia.com/romanian/

 

Preţuind părtăşia creştină autentică – Zac Poonen

13 februarie 2012

Cuvântul Săptămânal, Ianuarie 2012 (5)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Preţuind părtăşia creştină autentică

– Zac Poonen

În ciuda progresului omenirii în multe domenii, relaţiile interumane continuă să pună probleme peste tot în lume. Corporaţii şi agenţii de afaceri cheltuiesc sume imense ca să angajeze personal care să promoveze armonia printre lucrători. Ei bine, cineva poate crede că este de la sine înţeles ca oamenilor egocentraţi, neîntorşi la Dumnezeu, să le fie greu să trăiască în armonie unii cu alţii, dar, în mod sigur, astfel de probleme nu se pot ivi niciodată când oamenii sunt născuţi din nou şi au devenit o creaţie nouă în Hristos. Căci, în definitiv, acolo unde Dumnezeu este centrul vieţii şi al slujirii cuiva, ce loc să mai fie pentru problemele mărunte care-i asaltează pe alţii?

Totuşi, cu tristeţe constatăm, nu e nevoie de nicio dovadă că, peste tot în lume, creştinii se luptă şi se ceartă între ei. Mulţi nici măcar nu mai vorbesc cu unii dintre fraţii lor creştini; alţii nici măcar nu suportă să-i vadă pe anumiţi creştini. Numele lui Dumnezeu continuă să fie dezonorat în lume prin comportamentul credincioşilor declaraţi. Isus a spus că lumea îi va recunoaşte pe ucenicii Lui după dragostea arzătoare pe care şi-o vor purta-o unul altuia. Acest lucru – în general vorbind – a fost împlinit literalmente în primele două secole ale erei creştine. Lumea se uita atunci la creştini cu uimire şi exclama: „Iată cum se iubesc aceşti creştini!” Astăzi, povestea este diferită şi lumea spune adeseori: „Iată cum se urăsc aceşti creştini!”

Relaţiile interumane sunt, într-adevăr, cele mai importante. Darurile, talentele, metodele, programele şi finanţele sunt toate în plan secundar în raport cu oamenii şi cu relaţiile interpersonale. Biserica poate să-şi împlinească funcţia rânduită de Dumnezeu ca lumină a lumii numai atunci când printre membrii ei există părtăşie creştină autentică. În acelaşi fel, un credincios individual poate deveni un canal de viaţă către alţii numai atunci când el însuşi a învăţat să convieţuiască potrivit legii dragostei cu fraţii lui creştini

Biblia învaţă în mod desluşit şi repetat că niciun creştin nu poate avea părtăşie cu Dumnezeu fără să fie în părtăşie cu alţi credincioşi. Nu poţi umbla cu Dumnezeu dacă nu umbli în dragoste cu fratele tău credincios. Crucea pe care a murit Isus are două bârne – una verticală şi alta orizontală: Isus a venit să aducă pacea, nu numai între om şi Dumnezeu (verticală), ci de asemenea şi între om şi om (orizontală). Relaţiile pe verticală şi pe orizontală merg mână în mână. Nu poţi s-o ai pe prima dacă o ignori pe cea din urmă. Ioan, apostolul iubirii, are câteva cuvinte de spus foarte dure cu privire la acest lucru. Una din dovezile întoarcerii sincere la Dumnezeu, spune el, este faptul că un om începe să-i iubească pe fraţii lui creştini. Dacă un om nu are această dragoste, acest fapt este un semn sigur că întoarcerea lui este nesinceră şi el seîndreaptă cu paşi repezi spre moarte veşnică (1 Ioan 3:14). Corectitudinea doctrinară nu era singurul test pe care-l aplicau apostolii ca să stabilească unde se afla un om în relaţie cu Dumnezeu. Mai departe, în aceeaşi scrisoare, Ioan spune că, dacă un om pretinde că-L iubeşte pe Dumnezeu în timp ce-l urăşte pe fratele său, acel om este un mincinos. Remarcaţi aceasta! Numele potrivit pentru un astfel de om nu este „credincios” ci, mai degrabă, „mincinos”! Şi logica lui Ioan este irezistibilă. El spune că un frate este vizibil, pe când Dumnezeu este invizibil. Dacă nu poţi iubi ceea ce este vizibil, este imposibil să iubeşti ceea ce este invizibil (1 Ioan 4:20).

Analizaţi acum experienţa majorităţii „credincioşilor” în această lumină. Dragostea pentru Dumnezeu este, de obicei, evaluată în termenii activităţii ocupate cu lucrarea creştină sau în termenii unor sentimente entuziaste de încântare experimentate într-o adunare. Acestea pot fi cele mai înşelătoare. Am întâlnit creştini care stau în afara părtăşiei cu alţi creştini, dar care totuşi mărturisesc că au „timpuri minunate de rugăciune” şi „rezultate extraordinare în slujire”. Cum e posibil să umble cu Dumnezeu, când ei n-au făcut nici cel mai mic efort ca să se împace cu alţi membrii ai familiei lui Dumnezeu, împotriva cărora poartă ură? Fără îndoială că Satan le-a orbit mintea faţă de adevărul Scripturii!

Adesea, noi nu ne dăm seama de la ce ne lipsim când părtăşia cu alţi credincioşi e ruptă. Biblia ne spune că putem descoperi lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea dragostei lui Hristos şi putem fi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu numai „împreună cu toţi sfinţii” (Efeseni 3:17-19). Numai când cunoaştem realitatea părtăşiei cu credincioşii alături de care ne-a pus Dumnezeu, vom putea să pătrundem într-o înţelegere experienţială a dragostei lui Hristos şi a plinătăţii lui Dumnezeu.

Cel care se depărtează de oricare frate creştin, se lipseşte prin aceasta de experienţa dragostei şi a harului lui Hristos care ar fi putut să-i aparţină prin acea persoană. Când eşuăm să trăim prin legea dragostei, ne jefuim singuri de unele bogăţii ale lui Hristos şi de ceva din plinătatea lui Dumnezeu.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal” du-te la: http://www.cfcindia.com/romanian/

 

Florilegiu Bizantin 2/4

10 februarie 2012

De curand am descoperit cu ajutorul lui Costi Neiconi, fost elev al lui Marin Constantin, superbele armonii bizantine interpretate de corul Madrigal.

Vi le prezint si voua si sper sa va placa!

Monatliches Allianzgebet (Deutsche Evanghelische Allianz)

7 februarie 2012

Monatliches Allianzgebet

Einmal im Monat schlagen wir über die Gemeindegrenzen hinausgehende Allianz-Gebetstreffen vor. Im Gebetskalender gibt es für jeden Monat des Jahres einen Themenvorschlag, einen Entwurf und eine Arbeitshilfe zur Durchführung solcher Gebetstreffen. Die aktuellen Themen und Ausarbeitungen finden Sie in der nachfolgenden Liste. Ausarbeitungen zu weiteren Themen finden Sie im Archiv.

Florilegiu – Corul Madrigal

5 februarie 2012

 

 

Dicționar Istoric al Baptiștilor Români de pretutindeni

5 februarie 2012

Iubiti frati colegi,

Mai intai va doresc tuturor un an nou binecuvantat cu Domnul si mult progress in lucrarea pe care o faceti spre extinderea Imparatiei Lui.

Apoi vin cu o rugaminte. Am nevoie de ajutorul vostru in colectarea de date pentru editarea unui Dictionar Istoric al Baptistilor Romani de pretutindeni.

Va rog sa trimiteti la adresele mentionate mai jos datele biografice si de slujire ale dumneavoastra si apoi ale altor persoane pe care la puteti recomanda.  

Cine va fi inclus in acest Dictionar?

 • Pionieri si plantatori de biserici baptiste care au avut sau au o contributie deosebita la raspandirea credintei baptiste in provinciile romanesti (Transilvania, Moldova, Dobrogea, Munteia, Oltenia, Banat, Banatul Iugoslav, Transcarpatia, Bucovina Istorica, etc.) precum si pretutindeni pe unde au ajuns in decursul anilor in Europa, America, Australia etc.
 • Pastori baptisti de origine romana/moldava care au slujit sau slujesc in bisericile romanesti sau de alta etnie.
 • Misionari baptisti romani
 • Evanghelisti baptisti romani
 • Teologi/profesori de teologie sau alte discipline predate in cadrul unor institutii de invatamant teologic. 
 • Compozitori si dirijori cu o contributie deosebita la promovarea imnologiei baptistilor romani.
 • Frati care au activat, sau remarcat sau au detinut diferite functii in mediul secular, educatie, politica, arta, militar, etc., si prin a caror slujire Domnul s-a folosit la promovarea credintei baptiste.
 • Slujitori baptisti romani – frati si surori – ce au avut sau au o slujire specifica si rodnica in cadrul bisericilor sau a misiunilor baptiste romane de pretutindeni.

Ce materiale se cer?

 1. Completarea formularului cu datele biografice (vezi copia de mai jos).
 2. Daca este posibil poze individuale, cu familia, biserica comitetul bisericii etc.
 3. Alte documente relevante: copie dupa diploma, certificate de ordinare, acte de fondare si functionare a institutiei pentru care a lucrat, poze protocolare etc.

Data pana la care se pot trimite materialele?

1 Aprilie 2012.

Unde se trimit materialele?

La adresa: dictionarbaptist@gmail.com. In caz ca aceasta adresa nu merge trimiteti materialele pe adresa:  Ioan_Stir@yahoo.com

Daca nu puteti trimite informatiile pe cale electronica va rog sa le trimiteti la urmatoarea adresa fizica:

Pastor Ioan Stir Ph.D.
25525 Oakhurst Forest Dr.
Porter TX, 77365
USA

Pe langa datele din formularul model, va rugam sa ne dati orice informatii considerate relevante pentru viata si lucrarea persoanei pe care o recomandati pentru dictionar.

Cu dragoste frateasca,

Ioan Stir, slujitor impreuna cu voi 

* * *

Redau mai jos formularul de completat. Formularul este atasat mai jos si in format Word si PDF.

* * *

Formular de date biografice

 

Numele______________________Prenumele_____________________

Data si locul nasterii/decesului___________________________________________________

Numele parintilor: Tatal______________________Mama_______________________________

Date despre familia actuala________________________________________________________

_______________________________________________________________

Experienta Convertirii/data/ _______________________________________________________

_______________________________________________________________

Botezul: Data si Biserica__________________________________________________________

Cine a oficiat botezul? ___________________________________________________________

Educatie, studii teologice, diplome  _________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Data si locul ordinarii ____________________________________________________________

Membrii comisiei de ordinare______________________________________________________

_______________________________________________________________

Date/pozitii de slujire: biserici, scoli, misiune, publicatii, organizatii infiintate etc.___________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Acesta este un formular model.  Daca prezentarea datelor despre unele persoane necesita mai mult spatiu la una dintre rubrici va rog sa scrieti datele respective separat.

* * *

sursa: persona


Zac Poonen – Rugaţi-vă pentru viziune spirituală asupra Trupului lui Hristos

5 februarie 2012

Cuvântul Săptămânal, Ianuarie 2012 (4)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Rugaţi-vă pentru viziune spirituală asupra Trupului lui Hristos

– Zac Poonen

 

Epistola lui Pavel către creştinii din Efes e focalizată în jurul adevărului esenţial potrivit căruia credincioşii sunt una în Trupul lui Hristos. Hristos este Capul bisericii iar biserica este Trupul Lui (Efeseni 1:22,23). Fiecare credincios este un mădular al acestui Trup. Adevărul acesta nu este doar un fapt de recunoscut în mod intelectual ci unul care ar trebui să ne influenţeze viaţa de zi cu zi.

Prima jumătate a epistolei către Efeseni tratează despre doctrina Trupului lui Hristos. A doua jumătate a epistolei tratează despre manifestarea practică a acestui adevăr. Şi iată cum începe cea de-a doua jumătate: „De aceea… să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste, şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii… (căci noi toţi aparţinem) unui singur trup” (Efeseni 4:1-4). Cu alte cuvinte, odată ce o persoană a înţeles şi a „văzut” acest adevăr al bisericii ca fiind Trupul lui Hristos, ea ar trebui să tânjească să umble în smerenie, în blândeţe, cu răbdare, cu îngăduinţă, în dragoste, cultivând unitatea şi pacea cu fraţii credincioşi.

Când un creştin nu umblă aşa, acest lucru arată că el n-a văzut Trupul lui Hristos. O astfel de persoană are nevoie să se întoarcă la primele trei capitole din Efeseni şi să spună: „Doamne, sunt orb cu privire la ceea ce este aici. Te rog, învaţă-mă. Te rog, deschide-mi ochii.” Pentru că adevărul „Trupului” nu este unul pe care să-l putem pătrunde doar cu intelectul nostru. Aşa cum spune Pavel, ca să pricepem, ochii inimii noastre au nevoie să fie luminaţi de Duhul Sfânt (Efeseni 1:18,22,23).

Bisericii din Corint, Pavel îi scria: „Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui” (1 Corinteni 12:27). Într-adevăr, creştinii din Corint din primul secol erau numai o mică parte a grupării credincioşilor trecuţi, prezenţi şi viitori, răspândiţi în lumea întreagă şi care constituie Trupul lui Hristos; dar, cu toate acestea, ei erau chemaţi să fie în Corint o expresie locală a acelui Trup. Aceasta este chemarea fiecărui grup de credincioşi din orice generaţie şi din orice loc. Este intenţia lui Dumnezeu ca fiecare părtăşie creştină, fie ea o biserică, o organizaţie sau o echipă de lucrători creştini, să fie o expresie vizibilă către lume a Trupului lui Hristos.

Când Isus Hristos a venit pe pământ, El a venit într-un trup pământesc. Prin acel trup fizic al lui Hristos, Dumnezeu S-a arătat pe Sine Însuşi omului. Fără un trup fizic, Hristos n-ar fi putut realizeze ceea ce a realizat, iar lumea nu ar fi cunoscut cum este Dumnezeu. Un trup fizic era esenţial. Gândiţi-vă acum, ce limitare ar fi existat în lucrarea lui Hristos pe pământ, dacă mădularele trupului Său ar fi fost paralizate sau necoordonate între ele. Dacă, de exemplu, picioarele Lui, braţele sau limba ar fi fost paralizate, EI n-ar fi putut merge în casele păcătoşilor, nu Şi-ar fi putut pune mâinile peste leproşi, nici n-ar fi vorbit cuvintele vieţii. El a putut face toate acestea şi chiar mai mult, tocmai pentru că avea un trup puternic, sănătos.

Când Hristos S-a înălţat la ceruri, Dumnezeu I-a dat un alt Trup pe pământ care să continue lucrarea Lui – un Trup de credincioşi răscumpăraţi prin sângele Lui din orice naţiune, trib şi limbă. Acest Trup de credincioşi, locuit de acelaşi Duh Sfânt care a locuit şi în Hristos pe pământ, urma să continue lucrarea pe care o începuse Hristos folosindu-Se de trupul fizic. Aceasta este chemarea bisericii.

Vedeţi acum de ce este Hristos limitat pe pământ? Noul Său Trup (biserica) are mădulare şi organe care sunt, fie paralizate prin păcat, fie necoordonate între ele din cauza lipsei de unitate.

Astăzi, Satan nu poate ataca trupul fizic al lui Hristos, dar el poate şi chiar atacă noul Trup al lui Hristos. Satan (spre deosebire de numeroşi credincioşi) îşi dă bine seama că lucrarea lui Hristos pe pământ poate fi limitată de membrii bisericii care nu slujesc sau care nu cooperează.

Ce nevoie disperată avem să ne rugăm pentru viziune spirituală privind Trupul lui Hristos! Este într-adevăr una dintre cele mai mari nevoi ale zilei. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să-L vedem pe Hristos ca şi Cap peste Trupul Lui şi pe fiecare dintre noi ca mădulare în el. Numai o astfel de viziune poate face biserica să fie victorioasă.

 

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal”

du-te la: http://www.cfcindia.com/romanian/

 

Zac Poonen – Supune-te formarii lui Dumnezeu

5 februarie 2012

Cuvântul Săptămânal, Ianuarie 2012 (3)

Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Supune-te formării lui Dumnezeu

– Zac Poonen

Ori de câte ori Dumnezeu doreşte să facă ceva pentru poporul Lui, El începe întotdeauna cu un om. Înainte să-i poată elibera pe israeliţi, El a trebuit să găsească un om potrivit. Formarea lui Moise a necesitat 80 de ani – şi nu a fost doar o pregătire teoretică. Moise a fost instruit în cele mai bune academii ale Egiptului, dar acea instruire nu l-a calificat pentru lucrarea lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, Ştefan spune că Moise era puternic în cuvinte şi în fapte. La vârsta de 40 de ani, el era un om puternic şi un vorbitor elocvent. Era un lider militar deosebit, o persoană foarte bogată, fiind totodată educat în cea mai înaltă cultură pe care o putea oferi ţara cea mai dezvoltată din lume – căci, în acele timpuri, Egiptul era singura superputere a lumii. La sfârşitul a toate acestea, el a fost inapt să-I slujească lui Dumnezeu. Ştefan spune că Moise credea că israeliţii vor recunoaşte că Dumnezeu îl ridicase pe el ca să-i elibereze. Dar ei nu l-au recunoscut ca lider al lor. Toată faima lumească şi competenţele lui nu l-au putut pregăti pentru lucrarea pe care i-o planificase Dumnezeu.

Astăzi, mulţi creştini îşi imaginează că Îl pot sluji pe Dumnezeu doar pentru că deţin cunoştinţe biblice, talent muzical şi mulţi bani. Dar se înşală. Au nevoie să înveţe o lecţie din viaţa lui Moise: 40 de ani din ceea ce poate oferi maximum această lume în materie de instruire nu l-au putut pregăti pentru slujirea lui Dumnezeu.

Ca să-l echipeze, Dumnezeu a trebuit să-l treacă pe Moise prin alţi 40 de ani în pustie, într-un mediu total diferit de cel de la palat. A fost nevoie să-i zdrobească puterea lui omenească. Şi Dumnezeu a realizat aceasta făcându-l să aibă grijă de oi şi îngăduind să locuiască cu socrul său, muncind totodată pentru acesta – timp de 40 de ani încheiaţi. Să locuiască cu socrul, chiar şi numai un an, poate fi foarte umilitor pentru un bărbat! Ştiu că multe femei căsătorite din India locuiesc cu socrii lor toată viaţa. Dar e diferit când un bărbat e nevoit să locuiască că tatăl soţiei lui şi, pe lângă asta, să şi muncească pentru el. Aceasta poate fi o experienţă destul de înjositoare pentru un bărbat. Dar acesta a fost modul în care l-a zdrobit Dumnezeu pe Moise. Dumnezeu l-a zdrobit în acelaşi fel şi pe Iacov. Şi el a trebuit să locuiască cu socrul său timp de 20 de ani. Dumnezeu foloseşte socrii şi soacre ca să-i zdrobească pe copiii Lui.

Ceea ce n-au putut să-l înveţe pe Moise toate universităţile Egiptului, el a învăţat în pustie, supraveghind oile şi muncind pentru socrul său. La sfârşitul celor 40 de ani, Moise este atât de zdrobit încât el, care odată era foarte elocvent şi care credea că putea elibera Israelul, spune acum: Doamne, eu nu sunt un om cu vorbireauşoară. Ah! Doamne, te rog trimite pe cine vei vrea să trimiţi.” Acela a fost momentul când Dumnezeu i-a spus: „În sfârşit, eşti pregătit. Acum te voi trimite la faraon.” (Exodul 4:10-17).

Care este lecţia pe care o învăţăm noi de la Iacov şi de la Moise? Este chiar aceasta: Când crezi că eşti pregătit, de fapt nu eşti. Când crezi că eşti capabil, că eşti tare, că deţii cunoaştere, că poţi vorbi şi cânta şi folosi instrumente muzicale şi că poţi face lucruri minunate pentru Dumnezeu, Dumnezeu spune: „Nu eşti potrivit. Trebuie să aştept până când eşti zdrobit.” Cu Iacov, acest proces a durat 20 de ani, cu Moise 40 de ani, cu Petru 3 ani şi cu Pavel cel puţin 3 ani. Cât de mult va dura cu noi? Aceasta depinde de cât de repede învăţăm să ne supunem sub mâna puternică a lui Dumnezeu.

Câţi ani sunt necesari să parcurgi o şcoală de la clasa a I-a până la clasa a XII-a? 12 ani? Da, dacă treci clasa în fiecare an. Dar cunosc copii cărora le-au fost necesari 16 ani ca să facă o şcoală de 12 clase. Cunosc studenţi la medicină cărora le-au fost necesari 15 ani ca să ducă la bun sfârşit un curs de medicină de anul al 5-lea!! Cât îi ia cuiva să termine o şcoală depinde de cât de repede îşi învaţă lecţiile. La fel este şi în viaţa creştină.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena

––––––––––––––––––––

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la adresa: romanian@cfcindia.com

––––––––––––––––––––

Pentru a citi sau descărca ediţii anterioare „Cuvântul Săptămânal”

dute la: http://www.cfcindia.com/romanian/